Fasadputs

Rendering works

Make a facades with ArtasBygg AB

We carry out renovations and new plasters using traditional and modern technologies. We specialize in: lime plaster, cement plaster, silicate plaster, silicone plaster. We build not only houses, but also: hospitals, factories, tenement houses, larger complexes. Our main features are professionalism, reliability and punctuality.

Fasadputs Stockholm

Har ni ett hus med en fasad som behöver en riktigt fin renovering? I så fall kan vi rekommendera att lägga på en fasadputs. I Stockholm finns ARTAS Bygg AB och vi arbetar med fasadputs i Stockholm på en befintlig fasad. Antingen lägger på vi på ny fasadputs, eller så renoverar vi befintlig fasadputs. Om ni redan har fasadputs på er villa eller radhus i Stockholm har ni möjlighet att använda er av rot avdraget för renoveringen av ert hus. Rot avdraget är en förkortning av renovering, ombyggnad och tillbyggnad, vilket kan sänka kostnaderna för arbetsinsatsen, med så mycket som 50 000 kronor, eller som mest ⅓ del av arbetskostnaderna. Vi uppfyller alla krav för rot avdrag. Vi betalar alla skatter och moms som krävs och erbjuder tjänsteavtal för vår personal.

Arbete med fasadputs i Stockholm

När vi renoverar fasadputs tar vi hänsyn till putsen, som består av bindemedel, ballast och vatten, medan ballasten vanligtvis består av sand och bindemedlet av cement, gips, kalk eller helt enkelt av plast. Här ser vi att det finns olika slags blandningar av puts gällande hårdhet och mjukhet på putsen. Beroende på vilken slags puts som fasaden består av, så anpassar vi renoveringen efter det. Vi lägger endast på samma slag av puts som redan finns på er putsfasad. De olika slags puts som finns är: cementbruk, kalkcementbruk, hydrauliskt kalkbruk, kalkputs, bruk, gipsputs, lerklining terrasitputs, organisk tunnputs. När vi renoverar en befintlig putsfasad använder vi samma slags puts. Därför analyserar vi alltid först vilken slags puts det är som ni har på er fasad. Är det så att ni önskar en helt ny puts på er fasad, så bestämmer ni vilken slags puts som ni önskar till er fasad. Om ni önskar det så kan vi rekommendera en puts som passar ert hus avseende arkitektur, ålder på huset och vad som passar er stil, färger och design.

Om ARTAS Bygg

ARTAS Bygg är ett ansvarsfullt bygg- och renoveringsföretag och vi arbetar med hög kvalitet när vi utför renovering av fasadputs. I Stockholm har vi arbetat ända sedan 2007 och erbjuder bl a totalentreprenad, markarbeten och anläggningsarbeten. Vi förverkligar er dröm om ett nytt hus, nytt komplex, markanläggning lägenhetsrenovering, som plåtmästare och med takrenovering, bygge av tillbyggnad i Stockholm. För att säkerställa att allt blir som ni önskar det så håller vi gärna kontinuerlig kontakt med er som är beställare. Vi ansvarar för att byggprojektet drivs framåt och blir klart i tid, i enlighet med det avtal som vi har tecknat.

contact us
Write to us and we will contact you within 24 hours.

Contact us and we will take you on a tour of our projects in Stockholm. We will also come to you and assess the scope of work, it's free!

Email
Name and surname
Phone
Any guestion?