Totalenterprenad

General contractor

ArtasBygg AB your general contractor

We are helpful in carrying out a turnkey contract. When we carry out general contracting in Stockholm, we work so that the construction or renovation project moves forward and is completed on time. We work with high quality in all stages for the turnkey contract that you hire us for and we work to realize your dream of a new house.

Totalentreprenad Stockholm

Vid större nybyggnationer som äger rum i Stockholm, är vi behjälpliga med att utföra en totalentreprenad åt både mindre och större byggbolag och privata kunder. ARTASBygg AB finns i Stockholm och här erbjuder vi totalentreprenader för byggnationer och renoveringar. När vi utför totalentreprenad i Stockholm, arbetar vi så att bygg- eller renoveringsprojektet drivs framåt och blir klart i tid. Vi anlitar de hantverkare, maskinister och arkitekter, om det behövs, och de som krävs för att bygget eller renoveringen ska förverkligas.

Så arbetar vi med totalentreprenad i Stockholm

Inför ett uppdrag med totalentreprenad vill vi gärna träffa er som är uppdragsgivare för att vi gemensamt ska kunna planera arbetet, lägga upp en tidsplan samt budget för alla de olika delarna som ska ingå i en totalentreprenad. För oss är det viktigt att kommunikationen mellan oss är direkt och tydlig så att vi blir så insatta som möjligt i allt som rör ert bygge eller renovering. Vi är måna om alla våra kunder och vill få rätt information om allt som rör bygg- eller renoveringsprojektet. Eftersom vi är måna om att utföra totalentreprenaden med hög kvalitet, så är det viktigt med kontinuerlig kontakt genom hela projektet. Ni som beställer totalentreprenaden får en kontaktperson som ger all nödvändig information. Så går det till när ni anlitar ARTASBYGG AB för er totalentreprenad: När du tar kontakt med oss, vill vi gärna att nuberättar utförligt om ert renoverings- eller byggprojekt. Vi åtar ossbåde större och mindre nybyggnationer och renoveringar och kan så fortsom möjligt planera ert kommande projekt tillsammans med er. Om nibestämmer er för att anlita oss för er totalentreprenad i Stockholm,så skriver vi avtal så att alla parter vet vad var och en ska göra ochvad som ska uppnås och inom en ungefärlig tidsram. Vi inhämtar allaviktiga och nödvändiga dokument för nybyggnationen, såsom bygglov,arkitektritningar, tekniska rapporter, byggplan eller andra viktigadokument. Vi anlitar nödvändiga hantverkare, byggare och fackmän,som krävs för att genomföra byggnationen eller renoveringen.. Underhela den tiden håller vi kontakten med er och förmedlar allinformation till er, så att ni kan fatta beslut angående alla kontraktsom behöver skrivas och arkitektritningar och andra viktiga dokumentsom hör till projektet. När ni har fattat beslut och kontrolleratalla bygglov, ritningar och dylikt är det sedan upp till oss attverkställa det som ni har godkänt. Vi gör ett byggschema för deolika projekteringarna, hantverkarna och installatörerna och ansvararför varje del tills allt bygg- eller renoveringsmaterial finns påplats. Ni är fortfarande byggherrar men vi ansvarar förgenomförandet och verkställigheten i projektet. När vi närmar ossslutet av bygg- eller renoveringsprojektet så går vi igenom allt,redovisar allt som vi utfört och för slutbesiktningar tillsammans meder, så att vi ser att ni är nöjda med resultatet,

Vi tar ansvar för totalentreprenaden

Vi som arbetar på ARTASBygg AB arbetar med hög kvalitet i alla led för den totalentreprenad som ni anlitar oss för och vi arbetar för att förverkliga er dröm om ett nytt hus, eller för den renovering som ni önskar av ert nuvarande hus. För att säkerställa att allt blir som ni önskar er en totalentreprenad så håller vi kontinuerlig kontakt med er som är beställare. Vi ansvarar för att byggprojektet drivs framåt och blir klart i tid, i enlighet med det avtal som vi har tecknat.

contact us
Write to us and we will contact you within 24 hours.

Contact us and we will take you on a tour of our projects in Stockholm. We will also come to you and assess the scope of work, it's free!

Email
Name and surname
Phone
Any guestion?